ADDITION ADELAIDE

(OMOTESANDO, TOKYO)

CANDY

(SHIBUYA, TOKYO)

HANKYU MEN'S TOKYO

(YURAKUCHO, TOKYO)

LHP

(SHINJUKU, TOKYO)

LHP

(IKEBUKURO, TOKYO)

NUBIAN

(HARAJUKU, TOKYO)

PUBLUX

(AOYAMA, TOKYO)

UNFOLLOW

(OMOTESANDO, TOKYO)

ZOETROPE

(NIIGATA)

MEMPHIS

(KUMAMOTO)

WONDERCUBE

(OKINAWA)